نمایندگان آموزش و پرورش خراسان شمالی اجرای سند مواجهه با سیلاب را با شرکت آب منطقه ای تمرین کردند

کارگاه آموزشی نحوه اجرای سند مواجهه با سیلاب با حضور معاون دوره متوسطه و نمایندگان مناطق آموزش و پرورش خراسان شمالی، روز دوشنبه در شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، در این کارگاه یک روزه، سند اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب و راهنمای اجرای مانور سیلاب در مدارس دوره دوم متوسطه خراسان شمالی توسط مشاور شرکت آب منطقه ای برای نمایندگان مناطق مختلف آموزش و پرورش و مدیرگروه درس انسان و محیط زیست دوره دوم متوسطه خراسان شمالی تشریح شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: بر این اساس مقرر شده است تا کارگاههای آموزشی متعددی با حضور نمایندگان مناطق آموزش و پرورش استان و همکاری شرکت آب منطقه ای در تمامی شهرستانها برای معلمان درس انسان و محیط زیست به عنوان سفیران نجات در هفته پیش رو برگزار شود.

مهندس «وحید واسطه» هدف از برگزاری این کارگاهها را ترویج اقدام صحیح مواجهه با سیلاب در مدارس توسط معلمان برای دانش آموزان ذکر کرد و گفت: در همین راستا بر اساس سند اقدام صحیح مواجهه با سیلاب، پس از معرفی سفیران نجات، گروههای نجات و گروههای جست و جو در تمامی مدارس دوره دوم متوسطه استان تشکیل می شوند.

او افزود: تشکیل گروههای ذکر شده بر اساس سند یاد شده است و این سند نیز بر همین اساس توسط مدارس تکمیل و تمرین می شود تا برای برگزاری مانور سراسری سیلاب در پنجم اسفند ماه آمادگی لازم را کسب کنند.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال تحصیلی جاری علاوه بر طرح دانش آموزی نجات آب برای دوره اول متوسطه و طرح گسترش سواد آبی در دوره دوم متوسطه، طرح آموزشی اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب را برای دوره دوم متوسط در دستور کار خویش قرار داده و به شرکتهای آب منطقه ای سراسر کشور ابلاغ کرده است.

 

کد خبر: 652
  تاریخ خبر : 1398/11/14