فرهنگ سازی آب در خراسان شمالی

افزایش بیش از 18 درصدی آگاهی دانش آموزان خراسان شمالی در یک سال تحصیلی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ی خراسان شمالی اعلام کرد: طرح دانش آموزی نجات آب در سال تحصیلی 99-98 برای دانش آموزان پایه هفتم دردوره اول متوسطه در سراسر استان خراسان شمالی اجرا شد و آگاهی دانش آموزان در مورد منابع آب بیش از 18 درصد افزایش یافت.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس سید عقیل مرتضوی هدف از اجرای این طرح را فرهنگ سازی بنیادی و گسترش سواد آبی در جامعه ذکر کرد و گفت: در این طرح در سال تحصیلی گذشته 100درصد دانش آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه، معادل  15 هزار نفر دانش آموز، آموزشهای اولیه سواد آبی را فرا گرفتند.

او تصریح کرد: آگاهی دانش آموزان زیر پوشش طرح داناب در خراسان شمالی در مورد منابع آب قبل و پس از اجرای این طرح به وسیله آزمونهای معتبر، اندازه گیری شد و ارتقای نمرات پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون نشان می دهد که آگاهی دانش آموزان 18 و 4دهم درصد افزایش یافته است.

وی گفت: افزایش آگاهی دانش آموزان همچنین نشان می دهد که نگرش آنها در مورد آب و ضرورت مدیریت مصارف آن نیز تغییر یافته و این امور موجب تغییر رفتار آنان و جامعه در قبال مسائل آب خواهد شد.

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی همچنین به اجرای طرح گسترش سواد آبی به عنوان طرحی جدید برای افزایش آگاهی دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته اشاره کرد و گفت: طرح گسترش سواد آبی مکمل طرح دانش آموزی نجات آب است که پایه یازدهم در دشتهای ممنوع و ممنوع بحرانی استان را زیر پوشش قرار داد.

مهندس مرتضوی گفت: در این طرح دانش آموزان شهرستانهای شیروان ، فاروج، اسفراین، بام و صفی آباد، مانه و سملقان و رازو جرگلان آموزشهای تکمیلی استفاده بهینه از منابع آب را  فراگرفتند.

او توضیح داد: فصل اول کتاب انسان محیط زیست در پایه یازدهم دوره دوم متوسطه به منابع آب اختصاص یافته و شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با همکاری آموزش و پرورش خراسان شمالی افزودن  اطلاعات پایه منابع آب و چالشهای آن در استان  به تکمیل دانش بیش از 4400 نفر از دانش آموزان پرداخت.

وی گفت: سیلاب و مخاطرات آن به عنوان یکی از چالشهای مهم مدیریت منابع آب در سراسر کشور مطرح است که به همین منظور طرح آموزشی  اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب نیز به عنوان تکمیل کننده طرح گسترش سواد آبی  در سال تحصیلی گذشته در استان اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی افزود: در این طرح نیز دانش آموزان علاوه بر آموزشهای عملی توسط مربیان هلال احمر، اطلاعات لازم برای اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب  در سه سطح پیش از سیلاب، همزمان با سیلاب و پس از سیلاب در قالب توزیع  8000 برگ بروشور آموزش دیدند.

مهندس مرتضوی گفت: شرکت آب منطقه ای با همکاری اداره کل آموزش پرورش این استان برای دست یافتن به اهداف طرح دانش آمورزی داناب ، طرح گسترش سواد آبی و اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب، بیش از 35 کارگاه و نشست تخصصی برای نمایندگان مناطق مختلف آموزش و پرورش و همچنین معلمان رابط در این طرح در سراسر استان برگزار کرده است.

کد خبر: 657
  تاریخ خبر : 1399/04/17